Põleti

  • burner

    põleti

    Katlapõleti viitab katlapõletile, katlapõleti kütus ja gaasikatel on kõige olulisemad abiseadmed, katlapõleti jaguneb peamiselt kütusepõletiks ja gaasipõletiks ning kahekütuseliseks põletiks, sealhulgas kütusepõleti võib jagada kergõlipõletiks ja raskeõlipõleti, kerge õli viitab peamiselt diislikütusele, raskeõli viitab nafta ekstraheerimisbensiinile, diislikütusele pärast ülejäänud rasket õli; Gaasipõletid võib jagada maagaasipõletiteks, linna gaasipõletiteks, vedelgaasipõletiteks ja biogaasipõletiteks.